Contact

Pontus Johansson är redaktionell och kommersiell fotograf och filmare sedan 1994. Fotografi och film är för mig en process, en utforskning av innehåll och estetik. Samarbete är ledordet. Hur skapar vi tillsammans en kraftfull och träffande representation med hjälp av bild, film och animation. Alla projekt rymmer alltid en möjlighet till utveckling eller en chans att se världen från ett nytt perspektiv. Jag har lång erfarenhet av att skapa bilder och film till olika verksamheter och i olika sammanhang. Jag har egen studio i Majorna och jobbar kontinuerligt med egna projekt. Telefon +46709146700

Submit
Thank you!
Back to Top